Η αλλαγή της χρονιάς είναι ο τρόπος μας να κάνουμε μία σημειολογική επανεκκίνηση, αν το θέλουμε. 

Φέτος, θα ήθελα να είναι κάτι τέτοιο το 2019.  

Περιμένω να κάνω ειρήνη με τον εαυτό μου.   Χρονιά τη χρονιά, με έχω ελευθερώσει στις πράξεις.

Περιμένω να με στηρίζω για τις τολμηρές σκέψεις που γίνονται πράξεις.   

Περιμένω να με ελευθερώσω και στις σκέψεις. 

Περιμένω να νιώθω ευδαιμονία

Τα ίδια εύχομαι και για όλον τον κόσμο.  

Και οτι βρέξει ας κατεβάσει!  

 

upload.jpg
Posted
Authorgogonutsss