Ξυπνώντας το πρωί βρήκα διάφορα σημειώματα στο σπίτι από τον αδερφό μου που έφυγε για διακοπές και.... έχει ταλέντο στο ... χέρι.

Έχουμε πρώτα τις εσωτερικές ανησυχίες για τη χλωρίδα και την πανίδα του σπιτιού:

Και ολοκληρώνουμε με τον κοινωνικό προβληματισμό: